Desse arbeider i forlaget:

 

Arnfinn Kjelland, f. 1952, er styreleiar, prosjektleiar og redaktør. Har inntil utgangen av 1998 arbeidd på fritid, hadde i 1999 75 % stilling for å arbeide med Bygdebok for Lom, og arb. frå 2000 på timebasis med prosjektet.
Bur i Volda, er førsteamanuensis ved Historisk institutt, Høgskulen i Volda (HVO).
Heimeside ved HVO.
Har bygd opp ei ressursside for lokalhistorie.
E-post: ak@hivolda.no

Bjarne Fossøy, f. 1944, dagleg leiar, redaktør, ansvarleg for formgjeving, bildebehandling, kontakt trykkeri m.m. Arb. heil tid frå 1.8.1997 til 1.3.2015 (tidlegare fritid og deltid), i hovudsak som medarbeidar på prosjektet Bygdebok for Lom. Frå sommaren 1999 redaktør for diverse bokprosjekt, dels for andre utgjevarar.
Lærarutdanna (realfag), naturfotograf.
Tlf: 911 14 646
E-post: bfo@snohetta.no
Heimeside:
http://www.snohettafoto.no/

Ole Martin Sørumgård, f. 1964, medarbeidar på prosjektet Bygdebok for Lom (slektshistoria), halv tid frå 1.1.1998, heil tid frå 1.5.1998 ut feb. 2000. Deretter heil tid på prosjektet "Busetnadssoge"; utvikling av edb-system for gards- og ættesoge.
Sivilingeniør bygg.
Tlf: 478 25 301
E-post:
ole.sorumgard@fjellnett.no

     

Oppdatert 27.3.2003 av Arnfinn Kjelland. Attende til Snøhetta forlag a.s