Ta kontakt med oss

Vi kan ta på oss:
  • å vurdere manuskript for utgjeving i ordinær bokform på vårt forlag (sjå boklista)
  • ferdiggjering i bokform for andre utgjevarar (døme Årsskrift for Lesja historielag)
  • å vurdere prosjekt i ein tidleg fase før utgjeving på vårt eller andre forlag, herunder særleg bygdebokprosjekt, gards- og ættesoge (døme Bygdebok for Dovre, forprosjektrapport, Bygdebok for Sula, forprosjektrapport under arbeid)
  • å gjere grunnlagsarbeid for andre utgjevarar (døme Bygdebok for Lom)

Vi arrangerer òg kurs i datasystemet Busetnadssoge. Ta kontakt for nærare informasjon om påmelding.

Tlf: 478 25 301
E-post: kontor@snohetta.no
Postadresse:
Snøhetta forlag a.s
c/o Bjarne Fossøy
N-2665 Lesja

Tilsette med e-postadresser