o_krigen.gif (1166 bytes)

Skjebnetid I og II
Om boken:
Av Ulf Bergsjø
(Beatrice Stauffen, pseudonym)
(Margaret Marshall, pseudonym)
(Andreas Arn, pseudonym)

Omslag: Dovre Design AS
Utgitt 2010
416 s.Illustrert
ISBN 978-82-91375-28-1
Pris: kr 348,-.
Bestill boka, her eller frå Forlagssentralen
 

Litt om boken

Forfatteren av boka er Ulf Bergsjø som etter at boka ble gitt ut har valt å stå fram med fullt navn.
Boka er Boken har sitt utspring i en reell hendelse under den 2. verdenskrig. Med fare for eget liv trosset en tysk lege et medisinsk direktiv fra Berlin, noe som gjorde det mulig å hjelpe en alvorlig skadet alliert norsk flyver til et fullverdig liv. 
Dette er storkrigen sett fra innsiden, både fra tysk og alliert side. Alt var egentlig iscenesatt i Adolf Hitlers hode lenge før den begynte. Da krigen kom i gang, sviktet Hitlers opplegg etter hvert, for til slutt å ende i global katastrofe. 
Her er store og små begivenheter iakttatt under intens spenning, og boken har med svært mange faktaopplysninger både fra før, under og etter krigen. 
Boken gir derfor god oversikt over mange av de viktigste hendelsene i forbindelse med den 2. verdenskrig.

 

Innhold 
    Innledning 6
1. Weimar 15
2. Berlin – verden åpner seg 39
3. Tübingen 68
    Triumf – en ny morgendag? 68
4. Heidelberg 97
    Uvisshet 97
5. Koblenz 135
    Kjærlighet i krig 135
6. D-dag for Europa, mørke skyer over Tyskland 153
7. Ringen sluttet 178
    Tragedie 178
8. Et nytt Europa 216
9. Etterskrift 222

Del 2, Odyssé 
    Odyssé 227
1. Mellomlanding i London 230
2. Ungdom 239
    Min historie 239
3. Møte med den store verden 263
4. På hjemlig grunn 283
5. Mørke skyer i horisonten 298
6. Norge i krig 314
7. Nei til et liv i trelldom 343
8. Møte med friheten 373
9. Klar til kamp 383
10. Kommentar ved Margaret Marshall 397
11. Paris på nytt 400
12. Ny kommentar ved Margaret Marshall 403
13. Lykkelig hjemme 406
14. Sluttord ved Margaret Marshall 413

 

7. juni 1945. Her er ditt folk, ditt land! Fotograf ukjent.
Winston Spencer Churchill. Yousuf Karsh/Camera Press/Scanpix.
Relieff ved Ludwigsbau, Köthen slott, laget av Robert Propf.

Synspunkt på boka

Dette fascinerende verk, utgitt under to pseudonymer, er en storstilt og medrivende dokumentarroman fra det 20. århundres Europa om det tyske skyldspørsmål under krigen og forholdet Tyskland/Norge. Det utreder ikke problemet teoretisk, men er, mettet av historiske facts, sentrert om to menneskeskjebner, en tysk pike på den gale side og en norsk gutt på den rette. Verket ånder av kjærlighet til det egentlige Tyskland, Bachs og Luthers og Goethes Tyskland, det land som etter krigens demoni likesom skuttet seg og fikk frem i seg det gode igjen. Verket har en misjon å gjøre blant oss i dag.

Oslo 11/9–11
Egil A. Wyller
(Sign)

  

Jeg har lest Ulf bergsjøs bok Skjebnetid og boken har lært meg noe nytt om tysk skjebne.
Nazismen var en slik formørkelse at tyskerne uten historisk insikt stadig lever med en slags "fellesskyld". Da jeg leste Bergsjøs bok, fikk jeg se hva som ikke ble rammet av formørkelsen: tysk kunst og kultur. Og jeg fikk også se tyske kvinner og menn med et lyst sinn, som med rette lever uten "fellesskylden".
Skjebnetid er et mesterverk som korrigerer erindringen, og åpner for et nytt syn på tysk kunst og kultur i fortid og nutid.

Asbjørn Aarnes
Dr.philos. og professor em.
Ostadalsveien 9
0753 Olso

8. september 2011