Kommunar, bygdebokprosjekt:
Jon Kolden: Bygdebok for Lom. Forprosjekt for fullføring av verket (1997) og nokre detaljar frå gjennomføringa av hovudprosjektet
Band 1 utgitt januar 2001. Engelsk informasjon med priser m.m.
Generelle opplysningar om bygdeboka: http://tilsett.hivolda.no/ak/Bbok_Lom/Bbok_Lom.htm
Bygdabok for Lom bind 1. 2000
Bygdabok for Lom bind 2. 2002
Bygdabok for Lom bind 3. 2005
Bygdabok for Lom bind 4. 2007
Bygdebok for Dovre. Utredning for Dovre kommune. 1998

Bygdebok for Sula. Busetnadssoga. Forprosjektrapport. 6.1.1999. Heimeside Sula kommune, gå til Kultur&friluftsliv og Sulasoga. Band 1, Med blikk for Sula, utgjeve 2002.
Sula-soga Band 1 Kvassnes
– Bjørkavåg  2004
Sula-soga Band 2 Furneset–Tranvågen  2005
 
Sula-soga Band 3 Fiskarstrand–Holsfeta  2006
Sula-soga band 4  Vågneset Fyllingen 2008 
Sula-soga band 5 Stadsneset – Kalvestad 2008 
Sula-soga band 6 Register 2009

«Nye Volda-soga». Forprosjektrapport 16.9.1999. Prosjektet «Busetnadssoga for Volda» starta 1.1.2000.
Busetnadssoga for Volda Band 1 Dalsfjorden.  2005
Busetnadssoga for Volda Band 2 Folkestad
Kilsfjorden og Bhørkedalen  2006
Busetnadssoga for Volda Band 3 Høydalen – Austefjorden – Hjartåbygda
Busetnadssoga for Volda Band 4a Øyralandet – sentrum 2012 
Busetnadssoga for Volda Band 4b Røyslida – Helstnane – Vikebygda 2011
Busetnadssoga for Volda Band 5 Morkabygda – Liabygda – Yksnøya 2009
Bygdebok for Lesja 4
Foto og fotografring i Lesja og av lesjingar 1850-1950

Herøyboka
Heimar og folk Band 1 Runde Remøya og Leinøya Herøy sogelag 2009
Heimar og folk Band 2 Indre Herøy (med øyane i Herøyfjorden) Herøy sogelag 2010
Heimar og folk Band 3Nerlandsøya og Fosnavåg (utafor Skaret)  Herøy sogelag 2012

Dataprogrammet   Busetnadssoge (BSS):

Datasystem for utarbeiding av «ættesoge»-delen (befokningsregisteret) i bygdebokverk av «gards- og ættesoge»-type. Inneheld verktøy for normering av person- og stadnamn, oppretting av komplett bustad- og personregister for eit undersøkingsområde.
Informasjon om BSSsystemet med registreringsmodular (LittReg, FotoReg)
Lenke til teknisk informasjon om systemet.
Oversyn over verkemåten til systemet
Informasjon om kurs i BSS-systemet.

Lesja historielag:

Årsskrift for Lesja historielag  frå 1998 til  2012 

Andre:

 Karl H. Brox, Per Jordhøy, Jon J. Meli
opplev Forollhogna 2006
SveinSandberg og Tor Teian: Den grønne verden. 100 år med frukt og grønt. Produksjon, handel og politikk. 1999
Olav Lia (red.): Lesja kyrkje 1750 – 2000. 1999
Jon Tvinnereim og Odbjørn Melle: Fjordbygder i forandring
Sparbanken Volda Ørsta 18532003
Hallgeir Gammelsæter Oddbjørn Bukve og Arnljot Løseth 
Nord-Vestlandet – liv laga?
Villreinrådet i Norge: Redaktør Arne Nyaas
Villreinen 2005
Villreinen 2006
Villreinen 2007
Villreinen 2008

Sigurd Einbu
En himmelrommets fyrvokter
Medforfattarar er professorane: Kaare Aksnes, Asgeir Brekke, Jan-Erik Solheim, Øyvind Nordli og Bjørn Ragnvald Pettersen

Toftemo Turiststasjon

Generelt om oppdrag vi tek på oss

Vi kan ta på oss oppdrag av mange forskjellige slag. Døme er dei forprosjekta som det er vist til ovafor, årbøkene for Lesja historielag og bøkene det er vist til under Andre. Klikk her for døme på prisar og produksjonsvilkår.

Oppdatert 03.04.2006. av Bjarne Fossøy.