Snøhetta forlag a.s
Stifta 20. juni 1993

Formål: å gi ut bøker, samt gi teknisk og annan bistand til andre bokutgjevarar

Vi held til i lyse, trivelege lokaler i Lesja kommune, på Lesja Veksthus som ligg  i Lesja sentrum.

Ta kontakt med oss (adresse, telefon og e-post)

Web-innhaldet oppdatert 2.6.1999. Ansvarleg web-redaktør: Bjarne Fossøy.