o_natur.gif (1102 bytes)

 

 

Villreinen 2005

Redaktør Arne Nyaas
 Sats og layout: Snøhetta forlag a.s, 2665 Lesja
Forsidefoto: Arne Nyaas

Utgitt 2005
104 s.

Arne Nyaas
Når dette skrives har undertegnede knapt nok rukket å bli varm i redaktørtrøya. Jobben fikk jeg i begynnelsen av desember 2004. Etter først å ha fullført arbeidet med å bygge opp og legge ut Villreinen på verdensveven, måtte årets bladutgave planlegges og skrives. Nå, i midten av mars 2005, mottok jeg den siste korrekturen fra Bjarne i Snøhetta Forlag. Uten god hjelp av de øvrige i redaksjonsrådet hadde hardkjøret ikke vært gjennomførbart. Samtidig vil jeg rette en stor takk til alle bidragsytere som raust deler av sin kunnskap og sine erfaringer med andre. Engasjementet som villreinfolket viser for årboka, er usedvanlig stort og helt avgjørende for bladets eksistens. Tusen takk til dere alle sammen!l Det er med ydmykhet jeg har overtatt det redaksjonelle ansvaret for Villreinen etter mine to sambygdinger, Jon J. Meli og Rolf Øvrum. Førstnevnte sa opp redaktørjobben sommeren for tre år siden, og har i år bestemt seg for å tre tilbake etter 33 års sammenhengende virke i Forelhogna villreinområde. Min forgjenger har lagt ned en formidabel innsats for norsk villreinforvaltning, og det er Jon J.´s fortjeneste at vi i dag med stolthet kan presentere den 20. utgaven av fagbladet Villreinen.l I sin enstemmige anbefaling antyder ViSa-prosjektet at det bør vurderes om utgivelsen av Villreinen organisatorisk kan integreres i stiftelsen «Elgen» som utgir tidsskriftet «Hjorteviltet». Jeg tar anbefalingen for det den er; et velment råd. Det må likevel være tillatt å stille følgende spørsmål: Vil en annen organisasjon enn Villreinrådet, med et helt annet ståsted enn snaurabbene i norske villreinfjell, drifte bladet på en minst like god måte? l I juni skal årsmøtet i Villreinrådet ta stilling til sin egen framtid og dermed Villreinens. Vi går alle noen spennende uker i møte.l Avslutningsvis vil jeg oppfordre alle til aktivt å benytte de tilbud og tjenester som Villreinrådet og Villreinen har på sine respektive
 nettsider. Besøk oss på adressene: http://www.villrein.no/ og http://www.villreinen.no/

Villreinen 2005

Årboka kan bestilles fra: 
Sekretær Jan HagelandAdresse arbeid: FOSA, 2881 AUST TORPA
Adresse privat: Ovrenvegen 101, 2607 VINGROM
Telefon privat: 61 26 35 47Telefon arbeid: 61 11 95 70Mobil: 905 52 790
E-post:jan.hageland@fjellstyrene.no

Redaktør Arne Nyaas
Adresse: 2552 DALSBYGDA
Telefon.: 62 49 81 61Mobil.: 95 15 12 44Faks: 62 49 71 71
E-post: arnny@online.no
Utgiver er Villreinrådet i Norge,som har følgende sammensetning:
Øystein Landsgård (leder), Norefjell-Reinsjøfjell
Erling Bjørkheim, Hardangervidda
Hallvard Urset, Forelhogna
Oddmund Støylen, Førdefjella
Liv Tinnes Mork, Brattefjell Vindeggen
Redaksjonsråd: Hallvard Urset, Forollhogna
Erling Bjørkheim, Hardangerv.
Tor Punsvik, Fylkesm. i V. Agder
Per Jordhøy, NINA
Sekretær, kasserer og regnskap:Jan Hageland
Sats og layout: Snøhetta forlag a.s
Trykk: SIA ConseptMedia

 

Innhold
«Villrein & Samfunn» 4
Trer av etter 33 års virke 12
Oppdagelser i Rendalens fjell-verden og områdene vest for Femunden 16
Nybörjare i renfjället 24
Nyttig repetisjon før jakt 27
Stadig færre villrein felles 30
Rapport fra villreintellingene i 2004 32
Kalvetellinger – begrensningerog utfordringer 39
Terje Skogland og Russland 43
Økt fokus på rypeforvaltningen 53
Munnskurv rammet moskus-bestanden på Dovrefjell 58
Ny aktivitet planlegges i Blefjellområdet 58
Digitale kart over villrein-områdene 64
Vidde, vei og villrein 66
Fangstanlegg og villrein-observasjoner Lordalen 71
Slik opplevde jeg Svalbard 75
Stort anlegg på Kvikneskogen 78
Villreinforvaltningen i Setesdal-Ryfylkeheiene ut av «meningheten» 79
Nye gener tilført Sunnfjord-reinen 80
Villreinens arealbruk i Snøhetta Øst 84
«Mat i siktet – med villrein i blinken» 88
Våpenaristokratiets høyborg 90
Villreinstammen i Norefjell-Reinsjøfjell 92
Vidda-kvote på 2500 villrein 95
Minneord om Trygve Haug 97
Bokomtale 31,98,99,100
God norsk miljøpolitikk 101
Verdensarv og villreinsenter 102
Fikk storbukk i gave 103
Villreinfjellet på sitt beste 104