I minnenes lauvhytte

Av John Angard

Utgitt 2003

133 sider

ISBN 82-91375-19-4

Pris: kr 175,-

Bestill boka

Omslag: SnøGrafiske AS Dombås

 

 

Forord

John Ruste (1866–1960)

Spennende fortellinger fra et langt og aktivt liv i fjellet

Mine oldeforeldre Anne (Bjørnersdatter Hole) og Jo Ruste hadde ni barn, og bestefar John Ruste var eldste gutt i søskenflokken.  Han begynte tidlig å følge sin far i fjellet.  Som ung satt jeg ofte og lyttet til bestefars levende fortellinger om sine opplevelser, de fleste i Dovres fjellverden.  Etter datidens forhold er det klart at han levde et usedvanlig spennende og rikt liv. 

I 1899 giftet John Ruste seg med Guri Angard, og de overtok etter hvert hennes gard.  De tre barna, Olav, John og Anna fikk navnet Angard etter ønske fra Guri.  John Angard var undertegnedes far, også han en fjellets og naturens mann. 

John Ruste beholdt sitt klare sinn fram til han døde, nær 94 år gammel.  I midten av 1940-åra påbegynte han nedtegning av en del av sine opplevelser, like fra den tid han som smågutt i 1874 gjette sau og geit på Dovrefjell og helt fram til den siste reinsjakta i 1946 da han var 80. 

Boka er håndskrevet, delvis på datidens riksmål og delvis på dialekt.  For å gjøre den lettere tilgjengelig har jeg foretatt en avskrift og deretter redigert stoffet, bl.a. ved å sette historiene i bedre kronologi.  Poesi og rim er plassert etter beste skjønn.  Språket er oppdatert til dagens, og dette innebærer også endel omskriving av setningsbygning m.m., uten av dette har endret innholdet.  Dovermålet er holdt i en moderat stil for at flest mulig skal ha glede av det.  Historier som ikke er avsluttet er rekonstruert etter beste evne, slik jeg husker det fra bestefars fantastiske fortellerstunder. I tillegg har jeg tillatt meg å flette inn relevant stoff både fra gamle avisutklipp, fra bestefars notater, hans korrespondanse med min far og ikke minst fra hans omfattende samling brev fra mange av de utlendinger han var jaktfører for. 

I et brev til min far i februar 1948 tilkjennega John Ruste håp om at et av barnebarna kunne bruke hans opptegnelser, slik at det med tiden kunne bli en bok som kanskje fant sin leser.  Ja, kjære bestefar, hermed er oppdraget utført! 

Jeg håper at John Rustes etterkommere og øvrige slekt samt andre interesserte vil finne glede i å lese hans erindringer. 

Til slutt vil jeg takke bestefar som ga meg spiren til min kjærlighet til og respekt for urørt natur – og Grete Taarneby som muliggjorde mitt mangeårige ønske om å honorere bestefar ved å få hans fortellinger nedtegnet i trykte bokstaver! 

  John Angard jr.
   
2003

 


Innhald

Forord 
September er årets herligste måned  8
I minnenes lauvhytte  9
Tilbakeblikk  10
Korn fra Russland  11
Ung gjeter i ulvetider  12
Med far Jo Ruste på jakt  16
    Del 1:Jaktstart  16
    Del 2: Med nye fjell i sikte  18
    Tanker i min lauvhytte  24
    Del 3: 2. oktober 1883 – en måfåtur  24
    Ei lita bu, langt til fjells  29
    Del 4: Storslagen jakttur  29
Jakt med broder Iver  30
    Del 1: Heimen og rypejakt – snøskredet kommer  30
    Del 2: Bortkommen kvige  34
    Uppe på sætra  35
    Del 3: Fandenivoldsk jerv  36
Jaktfører for engelskmenn  38
    Del 1: Herskapelig besøk – Oberst Lancelot Rolleston   38
    Del 2: Celebert teltliv  40
    Del 3: Hyttebyggeklosser anno 1887–1888  41
    Del 4: Fire falker – og en hest på kjøpet   42
    Del 5: Englandsopphold  43
    Del 6: Norgesvennen Rolleston på oppdrag i Afrika  44
    Del 7: Sir Barth C. Frere’s jaktterreng  46
    Del 8: Eksotisk besøk av russisk prins  48
    Del 9: To lorder og to herrer opp gjennom Romsdalen  49
    Del 10: Visst finnes det uhøflige engelskmenn   50
    Del 11: Lang dags marsj heimover   52
Andre utlendinger jeg møtte  53
Storbukkens ansvar  56
Storbukkene ved Snøhetta   58
Spennende premiekonkurranse – våre største bravader  61
    Til sengs med ei kongerove  66
Hesten som forsvant i snøbreen  67
    I Dovregubbens slott  71
På jakt med mr. Hughes  71
    Del 1: Trekløverjakt – rein – elg – bjørn  71
    Jegerens beste venn  72
    Del 2: Grandios tur til hovedstaden  73
    Del 3: Matronen på Grand Café – et smellkyss i natten  73
    Del 4: Bjørnen, en virkelig lurifaks?  75
    Del 5: Sannferdig spådom  83
    Sommerglede  85
Ivers eventyrlige bjørnejakt  85
Et eldorado for elg og bjørn  90
Dødslek ved Larstind  92
Det historiske året 1905  95
    Fred for fedrelandet  104
Reinsjakt med nogo attåt  104
    Rasjonering  108
    Hvor finnes fjellets frihet  108
Høsten 1919  109
    Nissene i Dørålglupen  113
Sau overvintrer i fjellet på Dovre  115
    Dragnad mot fjellet  116
    1940  117
    1943  119
Min siste jakttur  119
Han far og ho mor  124
    Snøhetta  125
Hos storjegeren John Ruste på Dovre Av Ragnar Solberg  126
Ettermæle  131
    Mot kveld med ære  133