Til Snøhetta forlag a.s

B_ARSK98.JPG (28307 bytes)

 

    

 

 

   Årsskrift for Lesja historielag

1998:
Red. Audun Einbu
Utgjeve av Lesja historielag 1998. 128 s.
ISSN 0800–3386 ISBN 82–91375–09–7
Pris: kr 125,-
Framsidefoto: GD Vidar Heitkøtter


1999:
Red. Audun Einbu
Utgjeve av Lesja historielag 1999. 128 s.
ISSN 0800–3386
ISBN 82–91375–09–7
Pris: kr 125,-
Framsidefoto: Odd Sigmund Brøste

 
2000:
Red. Audun Einbu
Utgjeve av Lesja historielag 2000. 128 s.
ISSN 0800–3386
ISBN 82–91375–09–7
Pris: kr 125,-
Framsida: Maleri av Ragnvald Einbu


2001:
Red. Audun Einbu
Utgjeve av Lesja historielag 2001. 128 s.
ISSN 0800–3386
ISBN 82–9235-00-5
Pris: kr 150,-
Framsida: Teikna av Per Einbu

2002:
Red. Odd Reidar Hole og Tor Einbu
Utgjeve av Lesja historielag 2002. 128 s.
ISSN 0800–3386
ISBN 82–91375-18-6
Pris: kr 150,-
Framsida: Foto Tor Einbu2003:
Red.  Tor Einbu
Utgjeve av Lesja historielag 2003. 128 s.
ISSN 0800–3386
ISBN 82–92358-01-3
Pris: kr 150,-2004:
Red.  Tor Einbu
Utgjeve av Lesja historielag 2004. 128 s.
ISSN 0800–3386
ISBN 82–92358-02-1
Pris: kr 150,-

2005:
Red.  Tor Einbu
Utgjeve av Lesja historielag 2005. 128 s.
ISSN 0800–3386
ISBN 82–92358-04-8
Pris: kr 170,-

 

 

 

2006:
Red.  Tor Einbu
Utgjeve av Lesja historielag 2006. 128 s.
ISSN 0800-3386
ISBN-13: 978-82-92358-05-4 
ISBN-10: 82-92358-05-6 
Pris: kr 170,-

2007:
Red.  Tor Einbu
Utgjeve av Lesja historielag 2007. 128 s.
ISSN 0800-3386
ISBN-13: 978-82-92358-06-1 
Pris: kr 170,-

2008:
Red.  Tor Einbu
Utgjeve av Lesja historielag 2008. 128 s
ISSN 0800-3386
ISBN 978-82-92358-07-8 
Pris: kr 170,-

 

Bøkene kan bestillast frå:
Lesja historielag v/Sigmund Kolstad  
N-2667 Lesjaverk 
Tlf 61 24 30 33
Ved forskottsbetaling til postgiro 0809 5354808 eller bankgiro 2081 07 16216 blir boka sendt portofritt.