o_natur.gif (1102 bytes)

Perler i minnet

Av Audun Høgbrenna

Utgitt 2002

Grafisk formgiving: Snø Grafiske AS Dombås

ISBN 82-91375-17-8

Pris: kr 175,-
Bestill boka.

 

 

Føreord
Audun Høgbrenna har gjeve ut to diktsamlingar tidlegare. ”Bak hågåhekken” kom i 1987, og ”Innafor glaset” i 1993. Båe to er samlingar som folk set stor pris på. I heimbygda, Lesja, er desse bøkene høgt skatta, men dei har òg  funne vegen til mange andre stader elles i landet. 
Audun har ein eigen evne til å nå fram med dikta sine. Folk synest tydelegvis at det er noko som talar til dei, og som dei kjenner seg att i. Han skriv lett og  godt, og dikta er ikkje vanskelege å forstå. Når ein les dikta, er det – for oss som kjenner han – som om vi kan ”høyre” stemma hans, for han er ein populær opplesar også.  
Denne tredje samlinga til Audun Høgbrenna er ei svært vakker bok både med omsyn til dikta som ofte er utruleg djupe, og så absolutt til ettertanke anten det gjeld alvor eller skjemt, men òg med flotte og godt tilpassa bilete som illustrasjon. Bileta (unntatt eitt) er tekne av Bjarne Fossøy.
Samlinga heiter ”Perler i minnet”, og det er verkeleg vorte ei perle av ei bok som ein kan ta fram gong på gong, og som ein trivst med å lesa. Det er ei bok som er fin å eige, og som det også vert triveleg å kunne gje bort som gåve. 
Audun er ein kjent og kjær kar i Lesja, og vi er takksame og glade for at vi kan få del i desse siste dikta hans ved at dei nå er samla mellom to permar.

Lesja, 29. september 2002

Ingebjørg Ulfsby Bottheim


Innhald

Stemning 5
Perler i minnet6
Kveld 7
Vindfelt furu 8
Bak stengd dør 9
Ved ein kvileplass 10
Ved varden 11
Ved eit ope kammersglas 12
Ved skogtjønna 13
Morgon 14
Furukragg med reir 14
Vassdråpån 15
Såmmårdansen 17
Lykkeleg møte 18
Gamle spor 19
Tankar frå by’n 19
Svunne tid 20
Ryggsekken 21
Fløytarvise 22
Grindagut 23
Dei kalla’n berre for Tore 24
Julekveldsbilete 25
Grind og tun 26
Gammelbroka 26
Gammellåven 27
Omsorg 28
Handa di, Mamma 28
Ver deg sjøl 29
Bak eit skjermbrett 30
Med enkle ord 31
Dansetime på kjøkkengolvet 32
Åkertistel 33
Tor og Blakken 34
Fanta 35
Flåtåmo-katten 36
Undring 37
Siste kneiken 37
Filosofi 38
Lagnad 38
Kven veit 39
Eit møte 40

Ord til ettertanke 41
Stigen 42
Berre ein drøm 42
Nye stjerner 43
Kjærlegheit 44
Vår eigen mellodi 44
Vårleik 45
Heim etter festen 45
Lykke 46
Nattblank stjerne 46
Kjærlegheit på jord 46
Under gauk-treet 48
Skjemt 49
Mustad-spikar’n 49
Lei misforståels’ 50
Jeriko-kåken 51
N’ Stor-Amund 51
Rullegardin 53
Sunt, men farleg 53
Julbordet 54
Moderne luffar 57
Folk 58
Gurine og Knut 58
Smedbakke-smiu 59
Ved Bergebue 60
Møte i morgosol 61
Han Tor og spaden 62
Plassen 64
Tvillingane 65
N’ Spring-fire 66
Svartbekken 68
Reinsprøva 69
Rykte’ 70
To underlige menneskje71
Thamsen-stigen 73
Laurdagskveld på Bjorli 74
Rallarjenta 76

 

 
Synspunkt på boka

«