o_natur.gif (1102 bytes)

B_HEIDAL.JPG (32420 bytes) Fra Heidal til Decorah
Veien jeg gikk

Av Kristian Prestgard
Redigert av Gudmund Harildstad
Omslag/layout: Inger Margrete Slettahaug
Utgitt 1996
NAHA-Norge, vol. VI
184 s.
ISBN 82-91375-06-2
Pris: kr 168,-.
Bestill boka.

Litt bakgrunnsinformasjon

Kristian Prestgard(18661946) var redaktør i Decorah-Posten i nærare femti år. Da han døydde, var han nestor i norsk-amerikansk presse. Prestgard var høgt verdsett som menneske og fagmann og var både riddar og kommandør av St. Olavs orden. Boka fortel livssoga hans frå barndomen i Heidal til alderdomen i Decorah.

Faksimilen syner ei framside av Decorah-Posten frå 1939.

Forlaget har motteke støtte til boka frå:
NAHA-Norge
Norsk Utvandrermuseum
Oppland fylkeskommune
Sel kommune
Dale-Gudbrand losje av Sons of Norway

Føreord

Kristian Prestgard (18661946) var fødd i Heidal og døydde i Decorah. Frå 1898 var han redaktør i Decorah-Posten, ei av dei største norskspråklege avisene i USA.

Siste tida Prestgard levde, fortalde han frå livet sitt til dottera Gunvor. Etter Prestgards ynske har manuskriptet til sjølvbiografi vore ivareteke i arkivet til Det norsk-amerikanske historielaget (NAHA) ved St. Olaf College i Northfield.

Med løyve frå NAHA (The Norwegian-American Historical Association) blir Kristian Prestgards sjølvbiografi utgjeven i skriftserien til NAHA-Norge og Norsk Utvandrermuseum.

Oslo, oktober 1996
Gudmund Harildstad

Store menn blir aldri gamle. Årene kan dynge sig omkring dem og bli mange, men unge er de altid.

Store menn ser sig heller aldri tilbake. De ser altid fremover. Det er derfor de er store.

Jeg er bare en liten mann. Derfor sitter jeg her i min alders 79. år og ser bakover på veien jeg har vandret. Det har vært en lang, lang vei, men uten omveie og skarpe svinger. Og uten snarveie.

Langs denne lange vei har jeg møtt eller blitt i følge, kortere eller lengere stykker, med mange interessante og merkelige personligheter, hvis vennskap bare har gjort mit liv rikere og aldri ensformig.

Jeg har sitttet her på Trollhaugen om kveldene og fortalt enkelte trækk fra denne lange vandringen, og Gunvor har ført dem i pennen, nærmest for sig selv og sin søster Margit.

Decorah, februar 1945
Kristian Prestgard

Innhald

Den gamle heimbygd... s. 9
Folkehøiskoler i Norge og Danmark... s. 46
Fra mitt bladmannsliv i Amerika... s. 102
I Decorah-Postens tjeneste... s. 139
Personregister... s. 172
Tidstavle – Kristian Prestgard... s. 180
Earlier Publications of NAHA-Norway... s. 182

Synspunkt på boka

«Boka er lettlesen og delt opp i mange småstykke, somme av dei er gjenforteljing av hendingar eller miniportrett av menneske, andre fortel om stykke på livsvegen til Prestgard. Han må ha vore ein innsiktsfull, velorientert og rakrygga kar, ut frå boka å dømme... Prestgard gjev ei truverdig skildring av korleis dei norskaste miljøa i USA for nokre mannsaldrar sia var ein annleis, men likevel mentalt 'ekte' del av landet vårt.»

Jon Peder Vestad
Vårt Land

«Det er naturlig å spørre om minnene etter denne utvandrede gudbrandsdølen har noen interesse for vanlige lesere i dag? Det skal svares med en gang at boka nok passer best for historisk interesserte. På den annen side er den ikke snever, og ikke bare interessant for lokale lesere. Den gir et godt bilde av et uvanlig begivenhetsrikt liv gjennom ei tid med store omskifte og sterke kontraster. På denne måten gir Kristian Prestgards minner innsyn i en viktig del av den nyere Norges-historia.»

Gudmund Moren
Østløndingen