o_natur.gif (1102 bytes)

 

 

 

 

Et liv i norsk natur

Av Olaf Heitkøtter

© Snøhetta forlag a.s 2004
ISBN: 82-91375-20-8
Papir: Artic Volume 130 g
Trykk og innbinding: SIA ConceptMedia
Skrift: Garamond 12/11
Omslaget er laga av Snø Grafiske as, Dombås
Hovedfoto ved forfatteren
 Sats og layout: Snøhetta forlag a.s, 2665 Lesja

Utgitt 2004
224 s.
Pris: kr 295,-.
Bestill boka.

 

 

Olaf Heitkøtter er født i 1928 på Otta. Han begynte som fjelloppsynsmann på Lesja i 1950, et arbeid han fortsatte med i nærmere 40 år.  Samtidig var han levende opptatt av å bevare mangfoldet i naturen i et nasjonalt perspektiv. Dette engasjementet har ført til blant annet  kåserier, bøker og fjernsynsfilmer – alt av høg kvalitet.

I denne boka vil han dele med oss noen av sine mange opplevelser og tanker etter et langt liv i norsk natur.

Litt om boka
Naturglede og pionerarbeid er de to ordene som best karakteriserer Olaf Heitkøtters bok om hans livslange tjeneste for norsk natur.

Gleden over – og ikke minst respekten for vår fantastiske skog- og fjellnatur – går som en rød tråd gjennom hele boka.  Vi møter forfatteren som treåring på søndagstur sammen med foreldre og søsken, og følger ham fram til nå – 70 år seinere – når han er på vandringstur gjennom utallige minner.  De fleste av oss andre er glad i naturen, men for Olaf Heitkøtter har denne gleden – og respekten – vært en livsstil.

I 1950 begynte Olaf Heitkøtter som fjelloppsynsmann i Lesja – landets første heltidsansatte fjelloppsynsmann.  For ham ble også arbeidsdagen en livsstil. Det var aldri snakk om noen «8 til 4» jobb med avspasering og overtid.  I boka følger vi forfatteren gjennom et spennende og interessant arbeidsliv i en oppstartsfase  med omsyn til moderne naturforvaltning.  Innenfor et mangfold av temaer framstår han som en pioner med klokskap og ualminnelig god innsikt.

Ved siden av å få innblikk i hans  pionerarbeid med fiske- og viltforvaltning, får vi i boka også være med på forfatterens utrettelige arbeid med å skape gode holdninger til naturen.  Gjennom sine fjernsynsfilmer, bøker, artikler i blad og tidsskrifter, lysbildekåserier og foredrag har han på en positiv måte utført et pionerarbeid også i forhold til jordnært naturvern.

I boka finner vi dessuten en mengde av forfatterens egne stemningsfulle bilder fra hans livslange vandring i skog og fjell.  Disse – sammen med den interessante teksten – gjør boka til et vakkert og verdifullt verk som bør glede folk flest.

Ikke minst bør dagens naturforvaltere og miljøbyråkrater ha mye å hente her.

Forord

År 2002 ble valgt ut som «Fjellenes år». I mine øyne et takkens år for at det ennå finnes trakter der drøm og lengsel kan få gro.
Det kvilte en sang i dette valget. En minnenes melodi som toner ut over vidda, og får fjerne dvergemål-svar fra bratte berg og tindespir.
Sangen fanget meg trolig inn alt mens jeg lå i vogga. Ottaelva bar tonene med seg fra elv og bekk og sjoende vindsus over Jotunheimen og viltre vestlandsfjell. Fem år seinere lyttet jeg til sangen fra elvebredd og skogmo og mine første heimfjellsturer. Og nå – etter at sytti nye år er svunnet hen – følger den meg like fulltonende og vakker gjennom så mange skoger og fjell.
Det falt derfor naturlig for meg å tråkke opp igjen delvis gjengrodde stier, for å feste en del strofer fra denne minnenes melodi til papiret med nostalgisk magi som drivkraft, men samtidig med øynene åpne for nye og fristende mål for en uteliggende villmarksvandrer.
Blomsterangen og tonene fra sangen om fjellenes år, vil i begge tilfeller følge meg videre på ferden ...

Lesja i mars 2003 
Olaf Heitkøtter

Innhold

Forord 8
Noe lokket og dro 10
Mot nye blåner 22
Undervegs til et yrke 42
Vinterfjell og trollskog 64
Vakringer breier seg ut 86
Fjellviddas evige vandrer 104
I naturbildenes verden 124
Med en blyantstubb i lomma 144
Seterfjell og huldreland 166
Møte med fjord- og kystnatur 184
Blanke minner i ei skattkiste 200