o_lokalhistorie.gif (1085 bytes)

Bygdebok for Dovre, gards-og slektshistorie
Utredning for Dovre kommune, 18. august 1998

(Fotnotene er ikke med i www-versjonen.)

Av Arnfinn Kjelland

Innhold:

1. Innleiing
2. Innholdet i ei gards- og slektshistorie, generelt
3. Gards- og slektshistorie bygd på manuskriptet til Gunnar Kaas
4. Videre bearbeiding – forslag til delprosjekt-organisering
5. Oppsummering – kostnadsoverslag
6. Inntektssida – mulige kalkyler

Lenke til: Bygdebok for Lesja